Μεταμόρφωση Λακωνίας | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
402
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-402,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

Η Διοίκηση του ΑΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ασφάλεια των προϊόντων της με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και ελέγχων ώστε να καλύπτει πλήρως αφ’ ενός μεν την υπάρχουσα νομοθεσία και αφ’ ετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.

Ο ΑΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ μέσω της Πολιτικής για την Ασφάλεια των προϊόντων του δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή προϊόντων τα οποία καλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία
 • Στην διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων
 • Στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όσο και  από πλευράς εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του συνεταιρισμού
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση και υγιεινή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής
 • Στην κάλυψη των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες διέπουν το προσωπικό του συνεταιρισμού
 • Στη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού
 • Στην κάλυψη όλων των νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία του συνεταιρισμού
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές του
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών του
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στον συνεταιρισμό.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας του συνεταιρισμού.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές
 • Στην συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής ISO 22000 και στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης αυτού
 • Στον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση του συνεταιρισμού (ανασκόπηση).
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή υπεύθυνης φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής.
 • Στην προστασία των εργαζόμενων και των πελατών σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων  (όπως ο COVID-19) 

Το εργαλείο μέσω του οποίου ο συνεταιρισμός υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική του για την Ασφάλεια των προϊόντων του είναι το σύστημα ISO 22000 που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ασφάλεια των προϊόντων του ο συνεταιρισμός έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με εξειδικευμένους συνεργάτες με στόχο την συνεχή εφαρμογή των διαδικασιών των συστημάτων ISO 22000.

.

metamorfosi
Skip to content