Μεταμόρφωση Λακωνίας | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
269
page-template-default,page,page-id-269,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεταμόρφωσης επικαιροποίησε την αναγνώρισή του ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) στον τομέα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών, και συγκεκριμένα για το προϊόν ελαιόλαδο, με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 30508/4660/31.01.2018 απόφασης αναγνώρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Βασική δραστηριότητα της Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης είναι η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τους ελαιοπαραγωγούς του. Η παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία αγγίζει ετησίως κατά μέσο όρο τους 450-500 τόνους. 

Τα μέλη της Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης είναι, εκατόν είκοσι (120) και συμμετέχουν στην εφαρμογή Προγράμματος Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την τριετία 2018 – 2021, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 595/25166/30.03.2018 Υ.Α.

metamorfosi
Skip to content