Μεταμόρφωση Λακωνίας | NEA
412
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-412,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - 04/12/2020 (Δράσεις Γiii.1, Γiv)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 3ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2018-2021, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητες Γiii1 με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”, και Γiv με τίτλο “Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών”.

Παραλαβή παγίων της ΟΠ Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παραλαβή παγίου εξοπλισμού για το έργο της δράσης Δiv.7 με τίτλο “Προμήθεια ζυγιστικού ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Παραλαβή παγίων της ΟΠ Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παραλαβή παγίου εξοπλισμού για το έργο της δραστηριότητας Δi με τίτλο “Προμήθεια παλετοκιβωτίων ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021.

Εκπαίδευση δράσεων Bii.1 - Biv

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 3ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2018-2021, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητες Βii.1 με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανση” σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

received_3496013840441366
metamorfosi
Skip to content