Μεταμόρφωση Λακωνίας | OEF 2021-2022
476
page-template-default,page,page-id-476,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης - 17/02/2022 (Δράση Γiii)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητα Γiii με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό”.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης - 09/02/2022 (Δράση Biv)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητα Βiv με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 & 2.2)”.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης - 01/02/2022 (Δράσεις Bii, Biii)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητες Βii με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης για τους παραγωγούς της Ο.Π Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ”, και Βiii με τίτλο «Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου μέσω της σύστασης χαρτών επικινδυνότητας».

metamorfosi
Skip to content