Μεταμόρφωση Λακωνίας | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
33
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-33,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Δράσεις Γiii-Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 22/09/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο του 2ου έτους εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021 – 2022 για τη Δράση Γiii – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Μεταμόρφωσης 19:00 .

Η θεματολογία της εκπαίδευσης αφορά:

 • Εχθροί της ελιάς- Αντιμετώπιση του δάκου
 • Τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων καλλιέργειας
 • Βελτιωμένες τεχνικές άρδευσης – προστασία υδάτων
 • Αναγκαιότητα συντήρησης αγροτικών μηχανήματων
Δράσεις Βiv-Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 19/07/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο του 2ου έτους εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021 – 2022 για τη Δράση Βiv- Ανάπτυξη, εφαρμογή & πιστοποίηση Συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. . Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Μεταμόρφωσης στις 19:00.

Η θεματολογία της εκπαίδευσης αφορά:

 • Πολιτική-Καθήκοντα αρμοδιότητες
 • Τετράδιο Παραγωγών
 • Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
 • Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση
 • Συγκομιδή-Ινχηλασιμότητα
 • Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας-Πρώτες βοήθειες
 • Συντήρηση γεωργικού εξοπλισμού
Δράσεις Βii & Βiii-Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 29/06/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο του 2ου έτους εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021 – 2022 για τις Δράσεις Βiii- Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου μέσω της σύστασης χαρτών επικινδυνότητας & Βii – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης στις 19:00 .

Η θεματολογία της εκπαίδευσης αφορά:

 • Αναγνώριση εντόμου και κύκλου ζωής του
 • Παράμετροι που συμβάλουν στην αύξηση των προσβολών
 • Τρόποι παρακολούθησης και αντιμετώπισης
 • Επιπτώσεις στο τελικό προϊόν
 • Προσδιορισμός Θρεπτικών αναγκών καλλιέργειας
 • Αναγνώριση συμπτωμάτων τροφοπενίας
 • Μεθοδολογία Δειγματοληψία εδάφους
 • Ανάπτυξη οδηγίας λύπανσης & Ερμηνείας αποτελεσμάτων
Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 01.02.2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 17/02/2022 και ώρα 17:30 για τη Δράση Γiii. Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πατήστε https://live.e-mathisi.com/

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 01.02.2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 09/02/2022 και ώρα 17:30 για τη Δράση Biv. Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πατήστε https://live.e-mathisi.com/

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 01.02.2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜ ΟΡΦΩΣΗΣ 01/02/2022 και ώρα 17:30 για τις Δράσεις Bii – Biii. Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πατήστε https://live.e-mathisi.com/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Ο.Ε.Φ. 2021-2022

Πρόσκληση 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη τ η ς Ο. Ε . Φ . ΑΓ ΡΟΤ Ι ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021- 2022. Για κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ γ ι α τ η ν υλ ο π ο ί η σ η δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021-2022. Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Βiv που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.1 με τίτλο «Προμήθεια παλετοκιβωτίων» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤ Ι ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥ Ρ Γ Ι ΚΟΣ Σ ΥΝΕΤΑ Ι Ρ Ι ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.2 με τίτλο «Προμήθεια ελαιοδιχτυών» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤ Ι ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥ Ρ Γ Ι ΚΟΣ Σ ΥΝΕΤΑ Ι Ρ Ι ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.3 με τίτλο «Προμήθεια ανατροπέα παλετοκιβωτίων» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.6 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος εξαερισμού ελαιοτριβείου» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.8 με τίτλο «Προμήθεια αντλίας πυρήνα» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤ Ι ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥ Ρ Γ Ι ΚΟΣ Σ ΥΝΕΤΑ Ι Ρ Ι ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 9

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.9 με τίτλο «Εργασίες ελαιοχρωματισμού εγκαταστάσεων ελαιοτριβείου» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Πρόσκληση 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.4 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γραμμής παραγωγής» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

Για κατεβάσετε το αρχείο πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστεΕΔΩ

Πρόσκληση 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.7 με τίτλο «Προμήθεια καυστήρα» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.
ΑΓΡΟΤ Ι ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥ Ρ Γ Ι ΚΟΣ Σ ΥΝΕΤΑ Ι Ρ Ι ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.10 με τίτλο «Προμήθεια λοβωτών αντλιών» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤ Ι ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥ Ρ Γ Ι ΚΟΣ Σ ΥΝΕΤΑ Ι Ρ Ι ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Ο.Ε.Φ. 2018-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την
υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στην εφαρμογή των
δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου
Προγράμματος Εργασίας της στο πλαίσιο
των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως
ισχύουν, για την τριετία 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της
Ο. Ε .Φ. Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Σ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ για την
υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα
παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως
ισχύουν, για την τριετία 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δiv.2 με τίτλο
“Προμήθεια αντλίας χαμηλών στροφών
ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δiv.3 με τίτλο
“Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δv με τίτλο
“Προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης εδαφών” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δi με τίτλο “Προμήθεια
πα λ ε τ ο κ ι βωτ ίων ” τ ο υ ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ
προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14
και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 –
2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δiv.9 με τίτλο
“Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.4  με τίτλο “Προμήθεια συστήματος αζώτου για 6 δεξαμενές ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε  εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.6  με τίτλο “Προμήθεια αντικεραυνικού-αντιυπερτασικού συστήματος ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.8 με τίτλο “Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροκίνητου περονοφόρου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.5 με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της
δράσης Δiv.7 με τίτλο “Προμήθεια ζυγιστικού
ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας
της Ο.Ε.Φ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Τεχνικά Δελτία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Bii.1

Επιλογή Αναδόχου για Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης
σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Biv

Επιλογή Αναδόχου για Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της
Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO
2.2/3”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiii

Επιλογή Αναδόχου για Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό
για τους παραγωγούς της ΟΕΦ

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiv

Επιλογή Αναδόχου για Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και
επικοινωνία των παραγωγών

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εii

Επιλογή Αναδόχου για Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ασφάλειας των τροφίμων

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤi

Επιλογή Αναδόχου για Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και
προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων,
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤii

Επιλογή Αναδόχου για Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.2

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια αντλίας χαμηλών στροφών
ελαιολάδου.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.3

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δv

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης εδαφών

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δi.1

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.9

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

metamorfosi
Skip to content