ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο πρότυπος Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεταμόρφωσης έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους μέσα από το θεσμό του συνεταιρισού